Οι άνθρωποί μας
Ιωάννης Κ.Καράκωστας
Δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καράκωστας γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1943. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’όπου και απεφοίτησε το 1966.

Ομιλεί Γερμανικά, Αγγλικά και Ιταλικά.

Το 1968 ενεγράφη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μετά από εξετάσεις, όπου μεταξύ πολλών εκατοντάδων υποψηφίων έλαβε την τρίτη θέση, και έκτοτε ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου με παραστάσεις τόσο στον Άρειο Πάγο, όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Το 1973 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Regensburg της Γερμανίας, όπου διετέλεσε επιστημονικός βοηθός και εδίδαξε ως λέκτωρ της Ελληνικής Γλώσσας.

Το 1983 διορίζεται Επίκουρος Καθηγητής στην έδρα του Αστικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σήμερα διδάσκει ως Καθηγητής στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Εμπράγματο Δίκαιο και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο), Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, Δίκαιο Προστασίας της Προσωπικότητας και ΜΜΕ, Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο και Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Επίσης διδάσκει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, όπου αντικείμενο της διδασκαλίας είναι το Δίκαιο Περιβάλλοντος.

Ο Καθηγητής Ιωάννης Καράκωστας είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ενώσεως Αστικολόγων Ελλάδος, Μέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς επίσης Μέλος της Ενώσεως Δικονομολόγων και της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών και  επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρίας Ευβοϊκών Σπουδών. Επιπλέον είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου που εδρεύει στην πόλη Trier Γερμανίας (ERA, Europäische Rechtsakademie).

Ο κ. Καράκωστας διετέλεσε Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το διάστημα 2000-2003, ενώ από το 2003 έως 31.8.2007 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010 διετέλεσε Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης και από τον Μάϊο του 2009 Πρόεδρος του Δ.Σ. του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 26.6.2009 εκλέγεται Διευθυντής Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την 1.9.2009 αναλαμβάνει καθήκοντα. Στις 7.1.2010 αναλαμβάνει καθήκοντα και ως Αντιπρύτανης επί των Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Καράκωστας διευθύνει το τριμηνιαίο περιοδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή των μηνιαίου περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του περιοδικού ΄΄ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ΄΄. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής της δεκαπενθήμερης Εφημερίδας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ.

 

Είναι συνεκδότης του βιβλίου Inhltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht, Deutsch-griechische Perspektiven, herausgegeben von Karl Riesenhuber und Ioannis K. Karakostas, De Gruzter Recht, Berlin 2009, (Πρακτικά Ημερίδας των Νομικών Σχολών Αθηνών και Bochum) όπου συμμετείχε με την διάλεξη με θέμα Die Inhaltskontrolle missbräuchlicher Vertragsklauseln durch eine neue Rechtsfigur: Das einseitige „Insichrechtsgeschäft“ in der Form des abstrakten Schuldanerkenntnisses oder Schuldversprechens

 

Ειδικώτερα, για το Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες μελέτες:

 

 1. «Πηγές αυξημένης ρυπάνσεως του ζωτικού χώρου και η αντιμετώπισή τους από το ιδιωτικό δίκαιο», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Νομικό Βήμα τ. 31 (1983), σελ. 1314 επ.
 2. «Ένδικα μέσα προστασίας περιβαλλοντικών αγαθών», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου τ.34 (1990), σ. 177 επ.
 3. «Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μέσα από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Νομικό Βήμα τ. 41 (1993), σ. 45 επ.
 4. «Σύμβαση αστικής ευθύνης για δραστηριότητες επικίνδυνες για το περιβάλλον», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Νομικό Βήμα τ. 42 (1994), σ. 156 επ.
 5. «Ευρωπαϊκή προοπτική του ιδιωτικού δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Δίκη τ. 27 (1996), σ. 356 επ.
 6. «Επικίνδυνες δραστηριότητες και αστικό δίκαιο του περιβάλλοντος», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο τ. 1 (1997), σ.4 επ.
 7. «Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας της ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας ως συναλλακτικής υποχρέωσης προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο 1999, σ. 346 επ.
 8. «Απειλούμενη συνταγματική παραβίαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Το άρθρο 24 του Συντάγματος μη αναθεωρητέα διάταξη», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο τ. 4 (2000), σ. 464 επ.
 9. «Η νομική προστασία των υγροτόπων», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο 2004, σ. 27 επ.
 10. «Η αδικοπρακτική ευθύνη για περιβαλλοντική ζημία (άρθρο 29 του Ν. 1650/1986)», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο τ.2 (2000), σ. 162 επ.
 11. «Η κοινοτική αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 174 ΣυνθΕΚ) στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης, δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο τ.1 (2002), σ. 29 επ.
 12. «Η προσωρινή προστασία στην πολιτική περιβαλλοντική δίκη (Ασφαλιστικά Μέτρα μέσω του παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων, δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο τ. 1 (2003), σ. 17 επ.
 13. «Η προστασία της άγριας πανίδας ως περιβαλλοντικού αγαθού», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου τ. Δ (2004), σ. 673 επ.
 14. «Ιδιωτικό δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος», δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Νομικό Βήμα τ. 58 (2010), σ. 122 επ.

 

Είχε την επιμέλεια έκδοσης πρακτικών τεσσάρων Συνεδρίων με θέμα «Ψυχιατρική και Δίκαιο». Ειδικώτερα πρόκειται για τα κάτωθι:

–          «Γενικό Πλαίσιο  και προβληματισμοί»

–          «Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών»

–          «Μειωμένη νοητική επάρκεια»

–          «Αυτοκαταστροφικότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση»

 

Αρθρογραφεί κατά καιρούς στις εφημερίδες “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, “ΝΕΑ”, “ΒΗΜΑ”, “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”, και στο νομικό περιοδικό “ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ” που εκδίδει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
2/2009 Seite 348
Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Bemessung der Höhe der Geldentschädigung für immateriellen Schaden durch den Richter im griechischen Recht
von Ioannis K. Karakostas und Nicola Alexandra Emmanouil, Athen

2/2006 Seite 506
Einführung in das griechische Privatrecht
von Ioannis Karakostas, Sakkoulas 2003.119 S. (Ioanna Thoma, Athen)

1/2005 Seite 107
Die Entschädigung in Geld für Nichtvermögensschäden und die Anerkennung eines Angehörigenschmerzensgeldes im griechischen Recht
von Ioannis Karakostas, Athen

1/2003 Seite 114
Der Schutz der Privatsphäre von Personen des öffentlichen Lebens im griechischen Zivilrecht
von Ioannis Karakostas, Athen
Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή των εξής μονογραφιών:
1) Περιβάλλον και Αστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1986.

2) Η συνταγματική και κοινοτική διάσταση του δικαιώματος χρήσεως των περιβαλλοντικών αγαθών. Η διείσδυση του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα, 1994 (επιμ. Γ. Παπαδημητρίου).

3) Η ευθύνη του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα, Νομολογιακή διάπλαση και Νομοθετική ρύθμιση (ν. 1961/1991 και ν. 2251/1994), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995.

4) Κοινοτικοί κανόνες και Εθνικό Αστικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη-Χάρης Καρατζάς, Αθήνα 1997.

5) Γενικοί όροι των συναλλαγών και ερμηνεία τους υπό το φως των συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων, Αθήνα 1998

6) Ενέργεια και Περιβάλλον στην προοπτική της Ευρώπης, Εισήγηση στο 18ο Συνέδριο της FIDE, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998.

7) Environmental Law in Greece, Encyclopaedia of Laws, Kluwer Verlag, 1999.

8) Περιβάλλον και Δίκαιο, Αθήνα 2000

9) Η νομοθεσία των ΜΜΕ, Ιω. Καράκωστας, Αθ. Τσεβάς, Αθήνα 2000

10) Προσωπικότητα και Τύπος, Γ έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000.

11) Προστασία του Καταναλωτή, ν. 2251/1994, Β’ έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002.

12) Το Δίκαιο των ΜΜΕ (Γ’ έκδοση), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005.

13) Περιβάλλον και Δίκαιο (Β’ έκδοση), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006.

14) Συλλογή Νομοθεσίας των ΜΜΕ, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003.

15) Εισαγωγή στο Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1993.

16) Δίκαιο και Internet (Β’ έκδοση), Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, Αθήνα 2003, Δίκαιο και Οικονομία, Π..Ν. Σάκκουλας.

17) Γενικοί όροι των συναλλαγών και ερμηνεία τους υπό το φως των συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων, ΔΕΕ 1998, σελ. 443.

18) Γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001.

19) EINFÜHRUNG in das GRIECHISCHE PRIVATRECHT, Ant. N. Sakkoulas Verlag, Athen-Komotini 2003.

20) Δίκαιο και Ιντερνετ. Νομικά ζητήματα του διαδικτύου, Ιω. Καράκωστα, Δ. Πυργάκης , βλ έκδ. Αθήνα 2003

21) Η κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις, εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία, Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2005.

22) Ο Βασιλεύς Όθων, το Οθώνειο Πανεπιστήμιο και η Νομική του Σχολή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2004.

23) Η προστασία των ζώων και το δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,Αθήνα-Κομοτηνή 2004.

24) König Otto, die Otto-Universität von Athen und ihre juristische Fakultät, Ant.N.Sakkoula,s, C.H.Beck Verlag, 2006

25) Greek Mass Media Law, Ant. N. Sakkoulas, Athens, Bruylant, Brussels, 2007.

26) Ιατρική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και νομική διάσταση κανόνων ιατρικής δεοντολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008.

27) Ευθύνη Παραγωγού για Ελαττωματικά Προϊόντα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008.

28) Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ο ανακαινιστής της σύγχρονης ελληνικής νομικής επιστήμης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008.

29) Greek and European Environmental Law, Ant.N.Sakkoulas, Bruylant, 2008

30) Η κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις, Β΄έκδοση, Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2009.

31) Δίκαιο και Ιντερνετ, Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, 3η ΄Εκδοση, Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2009
Παρασκευή Παπαρσενίου
Δημοσιεύσεις

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟYΔΩΝ

1994: Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1990: Magister legume Europae (MLE) του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου

1988: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1982: Απολυτήριο Λυκείου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Ακαδημαϊκή Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

Τομέας

Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό Επίπεδο

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο

ΙΙ. ERASMUS

Selected Cases of Greek Civil Law

III.Μεταπτυχιακό Επίπεδο

Α΄ Κατεύθυνση

Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο (Α΄ Εξάμηνο ΠΜΣ Αστικού Δικαίου)
Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (Β΄ Εξάμηνο ΠΜΣ Αστικού Δικαίου)

Β΄ Κατεύθυνση (2ετής Ερευνητικός Κύκλος)

Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες
Εφαρμογή του κοινοτικού αστικού δικαίου στην Ελλάδα και γενικό δίκαιο των συμβάσεων – Προβλήματα της ένταξης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη

Διοικητικό Έργο

Μέλος διαφόρων εξεταστικών επιτροπών (ΔΟΑΤΑΠ, κατατακτηρίων για την εισαγωγή στο Τμήμα Νομικής)

Διεθνείς Δραστηριότητες

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

16-17.3.2006 – Στο συνέδριο των Consumer Affairs Council, International Association of Consumer Law and the Ministry for Competitiveness and Communications στη Βαλέτα της Μάλτας με θέμα «Promoting Consumer Interests – Consumer Credit, Sale of Goods and Unfair Commercial Practices» με Εισήγηση με τίτλο «The legal rights of the consumer in case of lack of conformity of goods with the sale contract and his contractual rights according to the guarantee statement»
20-21.2.2009 – Στη Διημερίδα μεταξύ Νομικής Πανεπιστημίου Bochum και Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht» με Εισήγηση με τίτλο «Das Transparenzgebot bei nicht im Einzelnen ausgehandelten Vertragsbedingungen griechischer Verbraucherverträge»
9.10.2009 – Στην Ημερίδα μεταξύ Νομικής Πανεπιστημίου Βιέννης και Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών με Εισήγηση με τίτλο «Der Verbrauchsgüterkauf unter bevorstehender Reform- Streitfragen im Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über die Rechte der Verbraucher»
30-31.10.2009 – Στο Συνέδριο μεταξύ Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου και Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Αστικού Δικαίου» με Εισήγηση με τίτλο «Η νέα Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών»
18-19.3.2010 – Στο Συνέδριο της ERA-Academy of European Law στο Trier Γερμανίας με θέμα «European Contract Law- EU Consumer Law Revision and the CFR/ Towards an Optional Instrument ?» με παρέμβαση με θέμα «Τhe Proposal for a Consumer Rights Directive: a step back in the consumer protection ? »

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επιτροπές

3/2005-12/2006 : Μέλος της ερευνητικής ομάδας που συστάθηκε με σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πανεπιστημίου του Bielefeld Γερμανίας με έργο «Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis»
10/2005-6/2006 : Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του ν.2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών» που κατέληξε στο Προσχέδιο του ν.3587/2007

Μονογραφίες
Χρηματική Ενοχή, Ιδίως σε ξένο νόμισμα, 2020, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας

Η Δημόσια Παρουσίαση του Έργου, 2015, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας

Griechisches Verbrauchervertragsrecht – Eine Untersuchung vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsprivatrechts, Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft/European Legal Studies/Etudes juridiques européennes, Band 9/Volume 9/ Volume 9, Herausgegeben im European Legal Studies Institute, Sellier European Law Publishers, München 2008

Κοινοτικές οδηγίες και δικαιώματα ιδιωτών, Ένα παράδειγμα: η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing), Επίκαιρα Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου, Διεύθυνση : Φίλιππος Ε. Δωρής, Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Τόμος 6, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Κριτική ανάλυση υπό το πρίσμα της ευθύνης για πραγματικά ελαττώματα, Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου, Διεύθυνση: Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Τόμος 4, Εκδοτικός οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1994
Άρθρα/ Συμβολές
Η νέα Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Κριτική επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων στο δίκαιο των καταναλωτικών πωλήσεων, ΕφΑΔ 2010, σελ.

Der Verbrauchsgüterkauf unter bevorstehender Reform- Streitfragen im Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über die Rechte der Verbraucher, GPR 2009, σελ. 275-283

Das Transparenzgebot bei nicht im Einzelnen ausgehandelten Vertragsbedingungen griechischer Verbraucherverträge,σεRiesenhuber/Karakostas (Hrsg.), Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht, Band 33, De Gruyter Recht, Berlin 2009, σελ. 155-167

Η υποχρέωση ασφάλισης του αγαθού στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η υποχρέωση εξυπηρέτησης μετά την πώληση – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 731/2007 του Αρείου Πάγου, ΧρΙΔ 2008, σελ.83-88

The Legal Rights of the Consumer in Cases of Lack of Conformity of with the Sale Contract and His/Her Contractual Rights According Guarantee Statements, in: The Yearbook of Consumer Law 2008, Edited byChristian Twigg-Flesner, University of Hull, Deborah Parry, Independent Consultant on Consumer Law, Hull, Geraint Howells, University of Lancaster, Annette Nordhausen, University of Manchester, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire, England 2007, σελ.257-270

Χρονομεριστική μίσθωση - Ένα παράδειγμα σχέσης κοινοτικών και εθνικών κανόνων, Digesta 2004, σελ.168-187
Κατερίνα Βούλγαρη
Δημοσιεύσεις

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

– Μεταπτυχιακός Τίτλων Σπουδών Αστικού Δικαίου (διετούς κύκλου) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

– Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

– Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Συνήγορος

– Επιμελήτρια ύλης του νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

– Εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη και της «Κτηματολόγιο Α.Ε» σχετικά με βασικά θέματα εμπραγμάτου δικαίου.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά

 

 

Βιβλία
- Το Δίκαιο των Ακινήτων, τόμος πρώτος, β΄ έκδοση (από κοινού με Χρ. Σπυροπούλου), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2009)
- Το Δίκαιο των Ακινήτων, τόμος τρίτος (από κοινού με Μ. Κατζέλα και Β. Οικονομοπούλου), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2009)
Μελέτες στο νομικό τύπο
«Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας. Σκιαγράφηση του περιεχομένου του και οριοθέτησή του σε σχέση με το δικαίωμα της προσωπικότητας». Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ) 2007 σελ. 359.
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
- Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Ιωάννης Καράκωστας, τόμος 7Β, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2010), άρθρα 1257-1332
- European Perspectives on Producers’ Liability - Direct Producers’ Liability for Non-conformity and the sellers’ Right of Redress, εκδόσεις sellier- european law publishers (2009), Direct Producers’ Liability, Commercial guarantees and the seller’s right of redress in Greek Civil Law (από κοινού με Καθ. Ιωάννη Καράκωστα).
- Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα, Επιμέλεια Ελευθερίου Καστρήσιου, Συνεργάτης, 2011
- Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Ιωάννης Καράκωστας, τόμος 8Α, Οικογενειακό Δίκαιο, Συνεργάτης, άρθρα 1438-1446
Σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις
Ενδεικτικά:

- Σχόλιο στην ΑΠ 1361/ 2007 (Ανάκληση δωρεάς- κτήση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία), ΕφΑΔ 2008 σελ. 408

- Σχόλιο στην ΑΠ 1330/2008 (Μεταγραφή δικαστικής απόφασης – Περιορισμοί δασικής νομοθεσίας), ΕφΑΔ 2009 σελ. 83

- Σχόλιο στην ΜονΠρωτΑθ 1936/2008 (επικοινωνία ενηλίκου τέκνου με τη μητέρα του) ΕφΑΔ 2009 σελ. 810

- Σχόλιο στην ΕφΔωδ 227/2009 (εμπορική μίσθωση σε παραμεθόριο περιοχή) ΕφΑΔ 2009 σελ. 1201

- Σχόλιο στην ΕφΘεα 2438/2009 (προσβολή της προσωπικότητας), ΕφΑΔ 2010 σελ. 409

- Σχόλιο στην ΕφΑθ 1396/2010 (Αναγνωριστική αγωγή περί κλήρου), ΕφΑΔ2011 σελ. 69

- Σχόλιο στην ΕφΑθ 1583/2010 (condictio possessionis), ΕφΑΔ 2011 σελ. 174
Ελίνα Φιλιππίδου
Δημοσιεύσεις

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Αγγλικά, Γερμανικά

 

Μαίρη Χρυσικοπούλου (διοικητική υποστήριξη)
Δημοσιεύσεις
Οικονομοπούλου Βασιλική (εξωτερική συνεργάτης)
Δημοσιεύσεις

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Τίτλοι Σπουδών:
– Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
– Μεταπτυχιακός Τίτλων Σπουδών Αστικού Δικαίου (διετούς κύκλου) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
– Υποψήφια Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Το Δίκαιο των Ακινήτων, τόμος τρίτος (από κοινού με Μ. Κατζέλα και Κ. Βούλγαρη), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2009)
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:
- Αγωγές και Αιτήσεις Αστικού Δικαίου, Ιωάννης Καράκωστας, 2η έκδοση
- Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Ιωάννης Καράκωστας, τόμος 7Α, Εμπράγματο Δίκαιο, άρθρα 961 – 973
- Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Ιωάννης Καράκωστας, Τόμος 5ος, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, άρθρα 730 – 740
Έλλη Βελισσαροπούλου
Δημοσιεύσεις

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2011-2012

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master 2 “European and International Intellectual Property Law” του CEIPI (Center for International Intellectual Property Studies)

Στρασβούργο

Διπλωματική εργασία : “La compétence internationale en matière de contrefaçon d’un droit d’auteur commise via l’internet”

2010

Πτυχίο Νομικής Σχολής (Ιδιωτικό Δίκαιο) του Πανεπιστήμιου Panthéon-Assas (Paris II)

Παρίσι

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

29-30 Ιουλίου 2012

5th International Conference on Information Law and Ethics

Κέρκυρα

Εργασία : “Free licensing as a means to revise copyright”, Κείμενα και άρθρα από το 5ο ΔιεθνέςΣυνέδριο Δικαίου της Πληροφορίας (ICIL 2012), αφιερωμένο στη μνήμη της Εύης Λάσκαρι,2013, Νομική Βιβλιοθήκη

2011-2012

13th European Intellectual Property Institutes Network Congress

Μόναχο / Λονδίνο

Εργασία : “Innovation by imitation and international intellectual property law : between harmonization and flexibility ?” σε συνεργασία με E. Cebollero, P. Gagnon, R. Groten (προς δημοσίευση)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά